خانه / معرفی مدیر و معاونان سازمان

معرفی مدیر و معاونان سازمان

ارغوان مهدی زاده

سرپرست اداره کل

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

سرپرست معاونت گردشگری و سرمایه گذاری

لیلا رحیمی

سرپرست معاونت صنایع دستی

نصرالله ابراهیمی

معاون میراث فرهنکی

علیمراد کرمی

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی