خانه / موزه های استان

موزه های استان

موزه تاریخ پزشکی خلیج فارس : بوشهر – شهر بوشهر – خیابان انقلاب – بافت تاریخی – پشت بانک مسکن – محله بهبهانی – عمارت دهدشتی

موزه تجارت و دریانوردی : بوشهر – شهر بوشهر – خیابان گمرک – انتهای خیابان روبروی ایستگاه آتش نشانی – عمارت ایرانی

موزه رییسعلی دلواری : بوشهر – شهرستان تنگستان – شهر دلوار – منزل شهید رییس علی دلواری

موزه مردم شناسی : بوشهر – شهر بوشهر – روبروی پارک باسیدون – عمارت طاهری

موزه دریانوردی و موزه منطقه ایی خلیج فارس : بوشهر – شهر بوشهر – بهمنی – محله سرتل – منطقه دوم دریایی

موزه تاریخ طبیعی استان بوشهر: شهر بوشهر، خیابان عاشوری جنب مسجد قرآن – اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر

موزه سیراف : بوشهر – شهرستان کنگان – شهربندری سیراف – پایگاه بندر تاریخی سیراف