خانه / ارتباط با ما

ارتباط با ما

سامانه جامع اطلاعات گردشگری کشور ( انتقادات و شکایات دارد)

۰۹۶۲۹

تلفن گویای اداره کل میراث فرهنگی استان بوشهر 

۰۷۷۳۳۳۲۷۶۴۶

شماره تماس 
۰۷۷۳۳۳۳۱۳۹۰

شماره فکس

۰۷۷۳۳۳۲۹۳۶۹

ایمیل روابط عمومی 

ravabet.bu1@gmail.com

وبسایت اداره کل 

www.mirasbushehr.ir

اینستاگرام 
bushshehr_chtt