خانه / جشنواره و رویدادها

جشنواره و رویدادها

ردیف نام رویداد رویکرد محتوایی سطح برگزاری
۱ نوروزگاه فرهنگی ـ تفریحی ملی
۲ روز ملی خلیج فارس فرهنگی ـ تفریحی ـ تاریخی ملی
۳ عرق طارونه فرهنگی ـ غذایی ـ تفریحی استانی
۴ تابستانی ورزش های آبی ساحلی تفریحی ـ ورزشی استانی
  صید ماهی و میگو فرهنگی ـ غذایی ـ تفریحی استانی
۶ برداشت خرما فرهنگی ـ غذایی ـ تفریحی استانی
۷ جشن برداشت گوجه فرهنگی ـ غذایی ـ تفریحی استانی
۸ غذاهای بومی محلی فرهنگی ـ غذایی ـ تفریحی استانی
۹ برداشت لیمو فرهنگی ـ غذایی ـ تفریحی استانی
۱۰ نمایشگاه دستاوردهای گردشگری فرهنگی ـ صنعتی ـ تفریحی استانی
۱۱ مسابقات ساحلی تفریحی ـ ورزشی استانی
۱۲ نمایشگاه صنایع دستی فرهنگی ـ صنعتی ـ تفریحی استانی
۱۳ بازیهای بومی ـ محلی تفریحی ـ ورزشی استانی
۱۴ روز بوشهر فرهنگی ـ تفریحی ـ تاریخی استانی
۱۵ اقوام ایرانی فرهنگی ـ تاریخی استانی
۱۶ کوچه فستیوال فرهنگی ـ تفریحی ـ موسیقی جهانی
۱۷ مراسم تاسوعا و عاشورا مذهبی فرهنگی استانی