خانه / روابط عموم و اطلاع رسانی

روابط عموم و اطلاع رسانی

مسئول روابط عمومی 

حامد آبزن

تلفن : ۰۷۷۳۳۳۳۱۳۹۰

شرح وظایف

  • ♦ اجرای سیاست های اطلاع رسانی اداره کل و دولت
  • ♦ همکاری با رسانه های جمعی جهت انعکاس مناسب عملکردهای بخش های مختلف
  • ♦ پاسخگویی به ابهام ها
  • ♦ تهیه و اجرای طرح های تبلیغاتی اداره کل و در راستای اهداف
  • ♦ اجرای مناسب مراسم و مناسبت ها
  • ♦ ایجاد حسن رابطه بین کارکنان و مسئولان دستگاه مربوط از طریق برگزاری جلسات داخلی
  • ♦ نظارت بر انتشارات و نشریات دستگاه
  • ♦ مدیریت پایگاه های اطلاع رسانی الکترونیک و افکارسنجی عمومی و دستگاهی از جمله اهم فعالیت های روابط عمومی سازمان های دولتی است که در ماده ۲ آیین نامه نحوه فعالیت، وظایف و اختیارات روابط عمومی دستگاه های اجرایی مصوب ۱۳۸۶/۲/۲۳ هیأت وزیران به آن ها اشاره شده است.