خانه / سفره‌خانه سنتی

سفره‌خانه سنتی

سفره خانه سنتی شهر نشانی پستی تلفن
قوام بوشهر بهمنی- خ دکتر حمیدی ۳۳۳۸۰۴۰۹
مزان کنگان کنگان-انتهای خیابان غدیر-سمت چپ-بعد از آبشیرین کن نور ویژه
صفا گناوه شهرستان گناوه-انتهای خیابان طالقانی
سلطانیه گناوه بوشهر-گناوه
شبستان بوشهر خ خلیج فارس
قوام بوشهر بهمنی- خ دکتر حمیدی ۳۳۳۸۰۴۰۹
مزان