خانه / مزایده و مناقصات

مزایده و مناقصات

تمدید آگهی فراخوان ارزیابی و انتخاب سرمایه گذار جهت مناطق نمونه گردشگری استان بوشهر

به پایان رسید

اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان بوشهرمطابق آیین نامه اجرایی نحوه تشکیل و اداره مناطق نمونه گردشگری  در نظر دارد نسبت به انتخاب سرمایه گذار مادر در مناطق نمونه گردشگری مطابق جدول ذیل ودر تاریخ های اعلام شده اقدام نماید .

لذا از عموم سرمایه گذاران و دست اندرکاران محترم صنعت گردشگری (اشخاص حقیقی و حقوقی) دعوت بعمل می آید جهت اعلام آمادگی به منظور سرمایه گذاری در مناطق نمونه گردشگری استان اقدام نمایند.

به پایان رسید

محل دریافت اسناد :  سرمایه گذاران محترم جهت دریافت اسناد فراخوان به سایت این اداره کل به نشانی www.mirasbushehr.ir مراجعه نمایند .

تمدید مهلت زمانی دریافت اسناد: از ساعت ۱۴ روزسه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ به مدت ۱۴ روز تا ساعت ۱۴ روزسه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ تمدید می گردد .

مهلت زمانی تکمیل و تحویل فیزیکی اسناد : تا ساعت ۱۴ روز دوشنبه مورخ  ۱۳۹۹/۱۲/۱۱

زمان بازگشایی پاکات: ساعت ۱۲ روز سه شنبه مورخ  ۱۳۹۹/۱۲/۱۲

 

ضمنا سرمایه گذاران جهت اطلاعات بیشتر و رفع ابهام در خصوص اسناد به امور قراردادها این اداره کل مراجعه نمایند.

پاکت حاوی مدارک ارزیابی  را بصورت فیزیکی و لاک و مهر وامضاء شده در موعد مقرر به دبیر خانه اداره کل میراث فرهنگی ، گردشگری  و صنایع دستی استان بوشهر –  انتهای خیابان گمرک –عمارت کازرونی تحویل نمایند.

جهت دانلود مدارک روی هر متن کلیک نمایید

به پایان رسید

توضیحات تکمیلی در خصوص محدوده دهکده گردشگری دل آرام جهت دانلود کلیک نمایید

 

به پایان رسید

اداره کل میراث فرهنگی ، گردشگری  و صنایع دستی استان بوشهر