خانه / معاونت توسعه‌ مدیریت و پشتیبانی

معاونت توسعه‌ مدیریت و پشتیبانی

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی 

اسماعیل سجادی منش 

فوق لیسانس حقوق

۰۷۷۳۳۳۲۳۱۸۰

شرح وظایف

 • تعیین خط مشی و تدوین برنامه های اجرائی در امور اداری، حقوقی، رفاهی، مالی، پشتیبانی، مدیریتی و سایر زمینه های مربوط در چارچوب سیاست ها و خط مشی های کلی اداره کل
 • برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر تهیه و تنظیم بودجه اداره کل با همکاری و مشارکت واحدهای ذیربط
 • نظارت بر توزیع و تخصیص بودجه بین واحدهای مختلف و نظارت بر اجرای آنها
 • بررسی، مطالعه و تدوین سیاست ها و برنامه های راهبردی مدیریت منابع انسانی
 • برنامه ریزی، تأمین و توسعه منابع مالی مورد نیاز از محل های مختلف
 • برنامه ریزی به منظور طراحی نظام ارزشیابی آموزش های ضمن خدمت کارکنان در جهت بهبود مستمر برنامه های آموزشی
 • ساماندهی و هماهنگی نظام های اطلاعاتی و نظارت بر نحوه تشکیل، استقرار، طبقه بندی و نگهداری آمار محصولات حوزه های مختلف
 • برنامه ریزی به منظور جذب منابع لازم جهت ارتقاء کیفیت و کمیت امور رفاهی کارکنان
 • پیش بینی راه های توسعه روحیه و رفاه و فعالیت های فوق برنامه اعم از ورزشی، تفریحی، سیاحتی و زیارتی کارکنان
 • نظارت بر حسن جریان اداری و مالی اداره کل به منظور انجام صحیح و سریع وظایف و فعالیت ها در ستاد و مراکز استان ها
 • برنامه ریزی به منظور تعیین احتیاجات آموزشی کارکنان اداره کل و نظارت بر تهیه، تنظیم و اجرای برنامه های لازم در این زمینه
 • بررسی و برنامه ریزی در خصوص نحوه تأمین نیروی انسانی متخصص و کارآزموده
 • نظارت بر تنظیم و پیشنهاد بودجه اداره کل و پیگیری سیر مراحل تصویب آن
 • نظارت و مراقبت بر کلیه امور مالی به منظور حفظ و رعایت مقررات مربوط