خانه / هتل آپارتمان

هتل آپارتمان

 هتل آپارتمان شهر نشانی تلفن
آسمان بوشهر بوشهر – خیابان عالی آباد
پاسارگاد بوشهر بوشهر – خیابان امام ، بعد از بانک ملت مرکزی-نرسیده به میدان ساعت ۲۵۲۹۲۵۱۱
جزیره بوشهر بوشهر – بلوار رئیسعلی دلواری – پشت اداره دارایی – کوچه سوم سمت چپ ۲۵۴۲۵۳۷
خلیج فارس یگانه عسلویه  عسلویه – روستای اخند ۲۷۲۸۳۰۶۰
دهدشتی گناوه شهرستان گناوه- خ بسیج ۳۳۱۲۶۹۷۱
رمیله عسلویه عسلویه-خ شهدا-پشت فنس فرودگاه قدیم ۲۷۲۶۵۷۰۹
ساحل کنگان کنگان کنگان – خیابان ساحلی – روبروی اسکله ۳۷۲۲۱۶۶۵
هیرون بوشهر بوشهر – خ ولیعصر – چهار راه حافظ  – ۳۳۳۳۲۴۴۸
یاس بوشهر بوشهر – خ عاشوری  – جنب بانک سپه ۳۳۵۵۶۰۳۸۰
آراد کنگان کنگان-بلوار امام خمینی-خ معلم-فرعی یک-کوچه شهید مصلحی ۳۷۲۱۴۸۴۴