خانه / هتل

هتل

 هتل
شهر
نشانی تلفن
آسمان بوشهر بوشهر – خ صفوی ۲۵۳۴۰۲۹
پلاس
بوشهر
بوشهر-خ صفوی-نرسیده به چهار راه کشتییرانی- روبرو راهنمایی رانندگی ۳۳۳۵۰۰۵۹
خورگناوه گناوه بلوار بسیج   ۲۳۲۳۰۸۴۳
دلوار بوشهر میدان دلیران تنگستان ۳۳۳۲۱۹۱۰-۲۱
ساحل گناوه گناوه خیابان طالقانی – جنب اداره خبرگذاری
ساحلی پرواز بوشهر بوشهر-خ ساحلی-روبرو پارک مرجان ۳۱۵۸۲۲۰۵
ستاره خلیج فارس گناوه خیابان خلیج فارس ۲۳۲۲۶۲۰۰
سیراف بوشهر خیابان امام خمینی ۳۳۳۲۷۱۷۱
ماهان گناوه شهر بنک- بعد از پلیس راه
ساحل گناوه گناوه-خیابان طالقانی-جنب اداره خبرگزاری ۳۳۱۳۵۷۳۵
نگین دشتستان برازجان-محور دالکی-شیراز بعد از میدان گنجی ۳۴۲۶۳۲۹۳
ریم رام عسلویه عسلویه-میدان لنج-روبروی رستوران تبریزی ها ۳۷۲۶۲۹۰۰
پلاس ۲ بوشهر بوشهر-خیابان انقلاب ۳۳۳۵۰۰۵۸
ناکو بلوار خلیج فارس- روبروی کلانتری نیروی انتظامی