خانه / پذیرایی‌ بین‌راهی

پذیرایی‌ بین‌راهی

پذیرایی بین راهی شهر نشانی پستی تلفن
آرام دشتستان شبانکاره روبروی بوستان آزادی
آفتاب شبانکاره دشتستان شبانکاره  ۲۵۲۱۷۹۰۱
آلنوش گناوه خ خلیج فارس
بل پاسی خیابان چهارباندی
توحید دشتستان خیابان جمهوی اسلامی
جمشیدی دشتستان  مسیر برازجان – شیراز   ۵ کیلومتری کنارتخته
چغادک بوشهر  مسیر بوشهر – شیراز – سه راهی چغادک
حجت دیلم  مسیر بوشهر خوزستان – دیلم ۲۴۲۲۲۶۸۸
دوئل خیابان خلیج فارس
رافائل بوشهر خ – خلیج روبروی دیوار پایگاه هوایی ۳۳۳۸۰۴۰۹
رستوران لیان بوشهر مسیر بوشهر شیراز  ، روستای دویره احمدی ۳۳۱۲۴۵۴۹
ریحانه گستر جنوب بوشهر  بزرگراه بوشهر – برازجان ، جایگاه بنزین بعداز چغادک
ساحلی میداف بوشهر  روبروی اسکله  جفره
ستاره  دریا دیلم خیابان ساحلی – جنب فرمانداری دیلم
سید دیلم شهرستان دیلم-مسیر بوشهر-خوزستان
شبهای صدف گناوه گناوه خیابان ساحلی
قوام بوشهر  خ خلیج فارس جنب بیمارستان فاطمه زهرا
قوام بوشهر    خ – خلیج فارس جنب بیمارستان فاطمه زهرا
قوی سفید تنگستان دلوار – جنب پارک ساحلی دلوار
مروارید دشتستان  مسیر بوشهر شیراز دالکی سه راه وحدتیه
مند دشتستان  ۲۰ کیلومتری جاده خورموج – کنگان نرسیده به روستای حسین زائری
ولیعصر بوشهر  مسیر بوشهر – شیراز – دالکی – قلعه سفید
چغادک بوشهر  مسیر بوشهر – شیراز – سه راهی چغادک
ریحانه گستر جنوب بوشهر  بزرگراه بوشهر – برازجان – جایگاه بنزین بعداز چغادک
لیان بوشهر مسیر بوشهر شیراز  ، روستای دویره احمدی
رافائل بوشهر استان بوشهر شهرستان بوشهر -خ – خلیج روبروی دیوار پایگاه هوایی
خلیج فارس گناوه  مسیر بوشهر خوزستان – کمر بندی گناوه – میدان بسیج ۳۳۱۲۴۵۴۹
حجت دیلم  مسیر بوشهر خوزستان – دیلم
جمشیدی دشتستان مسیر برازجان – شیراز   ۵ کیلومتری کنارتخته
آلنوش گناوه خ خلیج فارس
آفتاب شبانکاره دشتستان شبانکاره
دوئل بوشهر خیابان خلیج فارس
توحید دشتستان خیابان جمهوی اسلامی
بل پاسی بوشهر خیابان چهارباندی (جفره)
رستوران ساحلی شن گناوه خیابان ساحلی-روبه روی دانشگاه خلیج فارس
آرام دشتستان شهر شبانکاره