خانه / یگان حفاظت

یگان حفاظت

فرمانده یگان حفاظت اداره کل

سرهنگ عبدالحمید حقانی

شماره تماس : ۰۷۷۳۳۳۳۳۹۰۰

شرح وظایف

  • حفاظت از اماکن، تجهیزات و اموال منقول و غیرمنقول اداره کل
  • حفظ نظم و امنیت موزه ها، گنجینه ها، بناها و مجموعه های تاریخی
  • انجام اقدامات لازم جهت پیشگیری از وقوع جرایم علیه میراث فرهنگی، گردشگران (داخلی و خارجی) و کشف جرم و دستگیری مجرمین، تشکیل پرونده و معرفی به مراجع قضایی در حوزه استحفاظی
  • انجام وظایف قانونی در مقام ضابط خاص دادگستری
  • حفاظت و اسکورت محموله های تاریخی–فرهنگی
  • برخورد قانونی با استفاده کنندگان و فروشندگان تجهیزات غیر مجاز نظیر فلزیاب