معاون میراث فرهنگی

 • معرفی معاون
 • بخش نامه ها
 • جناب آقای دکتر نصرالله ابراهیمی

   

  شماره دفتر: 33322982‌

   

  شرح وظایف:

   

  سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در خصوص حفظ، مرمت، احیاء، ساماندهی و مدیریت بناها، مجموعه بناها، محوطه‌ها و بافت‌های تاریخی و نظارت بر اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مربوط

   

  تدوین ضوابط و دستورالعمل‌های لازم در خصوص حفاظت، نگهداری، مرمت و احیاء میراث فرهنگی غیرمنقول، اموال و اشیا تاریخی و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها در سطح استان

   

  برنامه‌ریزی به منظور شناسایی آثار و بافت‌های ارزشمند فرهنگی–تاریخی و پیشنهاد ثبت آن‌ها در فهرست آثار ملی

   

  بررسی ارزش و قابلیت آثار تاریخی غیر منقول، اموال فرهنگی–تاریخی، میراث معنوی و انجام اقدامات لازم برای ثبت آن‌ها در فهرست جهانی

   

  بررسی و پیشنهاد حریم محوطه‌ها، تپه‌ها، بناها و بافت‌های تاریخی و انجام اقدامات لازم برای تصویب آن‌ها

   

  بررسی طرح‌های اضطراری به منظور حفاظت، استحکام بخشی، ساماندهی، مرمت و احیا آثار تاریخی غیرمنقول و نظارت بر اجرای طرح‌های مزکور

   

  ساماندهی اموال منقول تاریخی و تهیه شناسنامه فنی و فهرست مورد نیاز برای آن‌ها

   

  شناسایی و مستندسازی آثار تاریخی–فرهنگی موجود در محدوده جغرافیایی اجرای کلیه طرح‌های عمرانی و اعلام نظر تخصصی در خصوص طرح‌های مذکور از دیدگاه میراث فرهنگی استان

   

  بررسی و مطالعه به منظور توسعه پایگاه‌های میراث فرهنگی در آثار تاریخی مهم استان  و نظارت بر فعالیت و عملیات پایگاه‌های موجود

  منوی دستیابی
  کنتراست رنگ
  اندازه متن
  برجسته کردن مطالب
  بزرگنمایی