ساحل بندر تاریخی حماد

ساحل بندر تاریخی حماد

ساحل بندر تاریخی حماد بندر تاریخی حماد در شمال شهر دیلم در استان بوشهر واقع شده است و در گذشته یکی از قطب‌های مهم اقتصادی در خلیج فارس شناخته می‌شده است. ساحل این بندر دارای امکانات رفاهی و بهداشتی مناسبی است که زیستگاه جانورانی از جمله خرچنگ‌های رنگی و کوچک، صدف، گوش ماهی، حلزون و […]

ساحل بندر تاریخی حماد

بندر تاریخی حماد در شمال شهر دیلم در استان بوشهر واقع شده است و در گذشته یکی از قطب‌های مهم اقتصادی در خلیج فارس شناخته می‌شده است. ساحل این بندر دارای امکانات رفاهی و بهداشتی مناسبی است که زیستگاه جانورانی از جمله خرچنگ‌های رنگی و کوچک، صدف، گوش ماهی، حلزون و نوعی ماهی دوزیست به نام دشلمبو است.

منوی دستیابی
کنتراست رنگ
اندازه متن
برجسته کردن مطالب
بزرگنمایی